Vilken kom först: Dinosauren eller Fågeln? Del 2

Heers kom till England fräsch från att göra en Ph.D. med Kenneth Dial vid University of Montana Flight Laboratory i Missoula, Montana, förmodligen världens ledande forskningscentrum för fågelflyg. I samband med sin forskning har hon lagt upp stora bevis på att babyfåglar verkligen liknar de aviösa dinosaurfäderna, som hade fjädrar men lite om någon förmåga att flyga. Således vid nio dagar gammal har hennes dunna pärlkyllor mycket små vingar och axlar av primitiva utseende fjädrar som fortfarande är genomträngliga för luften. Deras tufts är enkla och symmetriska, saknar den komplexa strukturen hos vuxna fjädrar, och fåglarna är för unga att flyga väldigt långt.

Heers tar en av kycklingarna ur pappkartongen och placerar den på en lutande piedestal om en fot bort. Chicken tvekar en sekund, sedan samlar upp sina vingar och mod och hoppar tillbaka in i lådan. Videofilmen, som fångats på datorn, visar att medan kycklingen förlitade sig mest på benen för att göra hoppet, flappade det också sina vingar mellan två och tre gånger och tillförde bara tillräckligt mycket lyft för att framgångsrikt överbrygga gapet. ”De kan ännu inte flyga väldigt långt,” säger Heers, ”men de små lilla vingarna är fortfarande mycket användbara.” Detta föreslår starkt, tillägger hon att även om tidiga dinos utvecklade fjädrar av andra skäl, att hålla varma eller på påfågeln -liknande sexuella utställningar-de var redan på väg till att bli fåglar.